Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Stronę Internetową leaderpolska.pl, prowadzoną pod adresem www.leaderpolska.pl (zwana dalej Stroną Internetową oraz Witryną) przez Optykon sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: St. Kard. Wyszyńskiego 1, 83-110, Tczew, i danymi kontaktowymi: telefon kontaktowy +48 58 536 85 64, adres e-mail: hurtownia@optykon.pl (zwany dalej Administratorem Danych Osobowych). Strona Internetowa bok@leaderpolska.pl, działająca pod adresem www.leaderpolska.pl prowadzona przez Optykon sp. z o.o. wykorzystuje do prowadzenia stron informacyjnych i ecommerce platformę sprzętowo programistyczną firmy HOME.pl oraz WordPress, które są zarazem podprzetwarzającym dane osobowe powierzone przed administratora, t.j. Optykon Sp. z o.o. Strona Internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim)

Jakie dane Strona Internetowa pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Strona Internetowa nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Strona Internetowa i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony Internetowej. Wykorzystywane przez Stronę Internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Internetowych Witryny
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Strona Internetowa wykorzystuje powyżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości stron Internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron Internetowych (przeglądarka Internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki Internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki Internetowej). Strona Internetowa informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki Internetowej.Oprócz plików cookies Strona Internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów Internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki Internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane pobiera Strona Internetowa podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Strona Internetowa będzie od Państwa pobierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:imię i nazwisko,adres do korespondencji,adres poczty elektronicznej,numer telefonu,dane rejestrowe firmy,dane teleadresowe do celów spedycyjnych jeśli są inne niż dane rejestrowe firmy,informacje o firmie. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Stronie Internetowej.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia, przeniesienia oraz zapomnienia. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji dostępnych w Stronie Internetowej w ramach swojego konta lub wysyłając stosowne informacje na adres e-mail wskazany poniżej.

Czas przetwarzania i archiwizowania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń związanych ze złożonym zamówieniem. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje dane. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

Marketing Strony Internetowej

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podane przez Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych produktów i usług Strony Internetowej również na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, których jesteś użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Zgodę można usunąć w Stronie Internetowej w ramach swojego konta lub wysyłając stosowne informacje na adres e-mail wskazany poniżej.W Stronie Internetowej działa zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do jego zainteresowań. Działanie takie nazywa się profilowaniem. W celu przeprowadzenia profilowania, system będzie przetwarzał niektóre dane osobowe tj. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz kraj i miejscowość zamieszkania (jeśli takie są podane). System ten jest zintegrowany z naszą Stroną Internetową i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw dotyczący wykorzystywania jego danych w celach monitorowania zachowania oraz dopasowania treści do zainteresowań. W tym celu należy wysłać prośbę o usunięcie danych z systemu monitorującego na adres e-mail wskazany poniżej. We wiadomości należy podać swój adres e-mail oraz dane pozwalające na poprawna identyfikację.

Udostępnienie informacji i danych osobowych

W celu realizacji umowy Strona Internetowa może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Strona Internetowa realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, partnerzy handlowi, operatorzy systemów płatności, agencje i systemy marketingowe lub firmy obsługujące reklamacje (jeśli takie występują). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku realizacji zamówienia złożonego na Stronie Internetowej, które będzie dostarczone na odległość, podane przez Państwa dane osobowe będą udostępnione wybranej przez Państwa firmie spedycyjnej. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Strona Internetowa dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Strona Internetowa nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Zapomnienie, ograniczenie,przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę,że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu informacji handlowej i spersonalizowanej informacji handlowej.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, zapomnienia danych, a także prawo do uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Inne strony Internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron Internetowych. Takie strony Internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę Internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Strona Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres bok@leaderpolska.pl.